Basisonderwijs verdient beter!

Wij roepen op om de actie van de directiecommissie Katholiek Basisonderwijs, een oproep naar meer middelen voor de omkadering van onze scholen voor administratie, zorg, ICT, preventie,…, te ondersteunen door de petitie op hun website te ondertekenen.

www.basisonderwijsverdientbeter.com

dckbao

Meer informatie vind je in deze Nieuwsbrief

Advertenties

Solliciteren voor het schooljaar 2016 – 2017

Ben je op zoek naar een job in het onderwijs. Voor het volgende schooljaar willen wij onze sollicitatiedatabank aanvullen met nieuwe, enthousiaste kleuteronderwijzers, lager onderwijzers, paramedici,… Stuur je sollicitatiebrief met CV naar solliciteren@kodb.be. Je maakt kans om volgend schooljaar gecontacteerd te worden voor een korte vervanging of langere interim.

CLBch@t

CLBch@t gaat van start op 1 februari 2016. Leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs kunnen vanaf dan online bij een CLB-medewerker terecht. Tijdens de Mail-bijlagechatsessies zijn drie tot vier CLB’ers online om informatie en advies te geven. Als dat nodig is, bekijken we met de leerling hoe verdere hulp kan geboden worden, bij zijn CLB of bij een andere organisatie. Voor complexere vragen, waar persoonlijke gesprekken vaak noodzakelijk zijn, proberen de CLB-medewerkers de leerling toe te leiden naar de meest geschikte hulp. CLBch@t werkt op anonieme basis. Voor sommige leerlingen maakt net dat hulp zoeken toegankelijk. Zo openen we ook voor hen onze deur.
Www.CLBchat.be is open op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 17 u. tot 20 u. behalve op woensdag, dan starten we al om 14 u.
CLBch@t is een netoverstijgend project. Dankzij die samenwerking over de netten heen kunnen we de chathulp toegankelijk maken voor alle leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs en richt zich naar alle leerlingen in het secundair onderwijs, de cursisten van Syntra en de leerlingen vanaf de 3de graad lager onderwijs. We zetten daarmee een belangrijke stap om de drempel naar het CLB te verlagen.CLBchat2016_02